Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Mgr. Martina Skrejvalová

Sídlo: 

Polní 508, Drásov 664 24

IČO: 05919711
nejsem plátce DPH

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") podnikající fyzické osoby Mgr. Martina Skrejvalová, se sídlem Polní 508, Drásov 664 24, IČ: 05919711 zapsané v živnostenském rejstříku města Tišnov (dále jen "fotograf") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy nebo dohody o poskytování fotografických služeb (dále jen "smlouva") uzavírané mezi fotografem a objednatelem (dále také jako "klient").

 Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené mezi fotografem a klientem. Na tyto obchodní podmínky je klient dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Uzavřením smlouvy klient dále souhlasí s tím, že se tyto podmínky stávají nedílnou součástí uzavřené smlouvy.

Veškeré smluvní vztahy mezi fotografem a klientem se řídí právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami ustanoveními občanského zákoníku vztahující se na podnikatele.

Obchodní podmínky platné od 1. ledna 2023

Objednání na focení:

Závazná rezervace fotoslužeb platí potvrzením rezervace prostřednictvím e-mailu na skrejvalova@gmail.com, telefonicky nebo zprávou na facebookové stránce - https://www.facebook.com/Skrejvalovaphoto/ - a musí být oboustranně potvrzená - tímto klient souhlasí s obchodními podmínkami.

Dále stvrzuje, že se seznámil s autorským stylem, kterým fotografka fotí a nemá proti němu žádné výhrady - nesouhlas s fotografickým stylem fotografií není důvodem k reklamaci zakázky.

Objednací lhůta vždy závisí na momentální pracovní vytíženosti, většinou 2 týdny před plánovaným focením.

Zrušení rezervace a náhradní termín. Klient je povinen oznámit fotografovi s dostatečným předstihem (nejméně 24h předem), že se nemůže dostavit na focení a zdali požaduje náhradní termín. Klien si je vědom, že náhradní termín mu bude poskytnut v závislosti na vytížení fotografky. Tedy nejbližší možný volný termín.

Pozdní příchod klienta nebo fotografaVždy se snažte dodržet domluvený čas focení. Maximální délka focení je uvedena v ceníku, pozdní příchod klienta není důvodem k prodlužování časového harmonogramu. Pokud se opozdíte o více jak 15 min bez předchozí omluvy, jsem oprávněna toto focení zrušit. Opozdí-li se fotograf bez předchozí omluvy, jako kompenzaci dostanete 5 fotografii zdarma.

Cena za focení  se řídí se platným ceníkem, který je uveden zde na webových stránkách. Dle domluvy je cena splatná v den focení či převodem na účet na základě vystavené faktury před odevzdáním hotových snímků.

Výběr fotografií. Do 7 pracovních dnů obdržíte na email odkaz na galerii s neupravenými náhledy, kde si sami vyberete fotky, které se Vám líbí. Počet náhledů v náhledové galerii  není určen, vždy je však dostatečný počet.

Vybrané fotografie zasílá klient fotografce zpět v co nejkratším čase, nejpozději však do 3 týdnů. Pokud tak neučiní, fotograf nedeklaruje dodržení doby dodání. Tato doba se může prodloužit.

Klient si vybírá počet fotografií k retuši podle vybraného balíčku, fotografie nad rámec balíčku retušuji za 100Kč/1ks.

Neposkytuji RAW formáty..

Dodací lhůta je cca 3 -4 týdny od zaslání Vašeho výběru z náhledů. Vyhrazuji si tuto dobu prodloužit v případě výběru většího počtu fotografií nad rámec balíčku, pozdního dodání výběru snímků, nemoci či dovolené.

Předání fotografií, fotografie jsou předány elektronickou formou v galerii, ze které si klient snímky stahuje. Snímky jsou v této galerii uchovány po dobu 3 měsíců.

Tištěné fotografie jsou zasílané prostřednictvím zásilkovny (+ 79 Kč) nebo služby České pošty (dle aktuálního ceníku) - balík do balíkovny.

Osobní předání je možné na adrese sídla fotografa, po předchozí domluvě.

Retuš fotografií, veškeré fotografie, které si vyberete dostanete pečlivě upravené a retušované. Vybrané fotografie obsahují základní retuš jako ořez, kontrast, jas, barevná úprava a samozřejmě odstranění lehkých kosmetických vad jako akné, modřiny, škrábance, apod. Pozor na tetovačky u dětí, prosím, dbejte na to, aby děti na focení přicházeli bez těchto ozdůbek. Těhotenská a portrétní, aktová fotografie už obsahuje hlubší retuš pleti, zjemnění vrásek, na přání lehké úpravy proporcí. 

Nespokojenost s vlastním vzhledem není důvod k reklamaci fotografií.

Formát fotografií, upravené fotografie budou dodány ve formátu JPG a v poměru stran 2:3 v plném rozlišení (vhodné i pro velkoformátový tisk).

Archivace fotografií:

Veškeré fotografie archivuji po dobu 6 měsíců. Pokud si nepřejete archivaci Vašich fotografií informujte mě o tom.

Autorská práva: Všechny fotografie jsou předmětem autorského práva a majetkem fotografa a nesmí být použity pro jakýkoli komerční účel, propagaci či prodej třetí straně bez písemného souhlasu autora. Fotografované osoby mohou používat fotografie pro svou nekomerční osobní prezentaci.

Náhledy fotografií z galerie nikde nezveřejňujte ani nijak graficky neupravujte dle autorského zákona š.121/2000 sb. bez souhlasu fotografa, jsou určeny pouze pro výběr fotografií k retuši a pro vaší domácí galerii.

Klient nesmí fotografie pozměňovat, doplňovat, využívat celé nebo částečně v jiných dílech bez předchozí domluvy s fotografem.

Neupravené fotky ani rawy neposkytuji.

Obdržíte Vámi vybrané upravené fotografie a NEUPRAVENÉ snímky z náhledové galerie v plné kvalitě.

​Další podmínky, cestovné:

Fotografka má právo ukončit focení v případě nevhodného chování klienta. Pokud klient (nebo hosté na svatbě) poškodí fotografovo vybavení, nebo vybavení ateliéru hradí škodu klient v plné výši. Rodiče zodpovídají za své děti a jsou přítomni celému průběhu focení.

Komerční použití fotografií bez vědomí a souhlasu fotografa není povolené.

Bez mého souhlasu je zakázáno jakkoliv do mnou upravené fotografie zasahovat.

Cestovné účtuji 9 Kč/km.